రేప్ కి గురైన అమ్మాయి ఏమని లెటర్ రాసిందో తెలుసా?

రేప్ కి గురైన అమ్మాయి ఏమని లెటర్ రాసిందో తెలుసా?

Related image

ఎప్పటిలాగే ఆఫీస్ కు వెళ్లి తిరిగివస్తున్నాను…. చేసేది సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ కాబట్టి…డ్యూటీ ముగిసేవరకు టైమ్ రాత్రి  10 దాటింది. అటుగా వెళ్తున్న  క్యాబ్ ను ఆపి, ఎక్కాను…చినుకులు పడి ఉండడంతో… కార్ చాలా స్లోగా వెళుతుంది…. మేడమ్ వెథర్ చాలా కూల్ గా ఉంది ఓ  కాఫీ తాగుతా? పక్కనే ఫేమస్ టీ స్టాల్  ఉంది అక్కడ ఆగుతా  అన్నాడు డ్రైవర్.  ఓకే అన్నాను నేను. కార్ రూట్ మారి, చిమ్మచీకటిగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఆగింది.!  అప్పుడు కానీ అర్థం కాలేదు నాకు…నేను మనిషి ముసుగు కప్పుకున్న ఓ మృగం  చేతికి చిక్కానని…