అపోలో హాస్పిటల్ పై పగ తీర్చుకుoటున్నఅమ్మ ఆత్మ..

అవును మీరు చదువుతోంది నిజమే.. అమ్మ ఆత్మ గా మారింది అందుకు సిసి టీవీ దృశ్యాలే సాక్ష్యం. ఆత్మ గా మారిన అమ్మ డ్యూటీ లో ఉన్న ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసింది అన్న వార్త చెన్నై లో అందరి నోటా వినపడుతోంది. అసలు అపోలో హాస్పిటల్ లో ఎం జరుగుతోంది. ఇంత జరుగుతున్నా అపోలో హాస్పిటల్ వర్గాలు ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదు.
Image result for jayalalitha last photo