స్కూల్ చివరి రోజున టీచర్స్ తో సహా అందరు బట్టలు విప్పేసి ఏం చేసారో చుడండి

స్కూల్ చివరి రోజున టీచర్స్ తో సహా అందరు బట్టలు విప్పేసి ఏం చేసారో చుడండి

Related image

స్కూల్ చివరి రోజున స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు పార్టీ చేసుకుంటారు అది అందరికి తెలిసిన విషయమే. పార్టీ అంటే రక రకాలుగా ఉంటాయి. కూల్ డ్రింక్స్,ఏదయినా మంచి ఫుడ్ తెచ్చుకొని అందరు కలిసి తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొందరు డాన్స్ లు పాటలు పాడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మరి కొందరు స్కూల్ లో వాళ్ళు చేసిన సంగతులు అంటూ షేర్ చేసుకుంటూ బాధపడుతూ అందరికి వీడుకోలు అంటూ ఆ రోజుని ఎప్పటికి గుర్తుండేలా చేసుకోవాలని చూస్తుంటారు.