అక్రమ సంబంధం వద్దనందుకు ఆమెని హత్య చేసాడు

అక్రమ సంబంధం వద్దనందుకు ఆమెని హత్య చేసాడు

Image result for illegal affairs

కరీంనగర్ కి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం,శశికళకి ఆరు సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లయింది. వీరు కరీంనగర్ లో ఒక ఇంట్లో అద్దెకి నివసిస్తున్నారు. వీరికి ఒక బాబు కూడా ఉన్నాడు. సుబ్రహ్మణ్యం గుమస్తాగా పనిచేస్తుండగా శశికళ ఏమో ఒక స్టోర్ లో జాబ్ చేస్తుంది. శశికళకి తనతో పాటు స్టోర్ లో పనిచేస్తున్నవెంకట్ అనే వ్యక్తి తో రెండు సంవత్సరాల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది.