అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నందుకు ఆ భర్త అంగాన్ని ఏం చేసిందో చూడండి

అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నందుకు ఆ భర్త అంగాన్ని ఏం చేసిందో  చూడండి

Related image

రోజు ఏదో ఒక వార్త అక్రమ సంబంధం అని వింటూనే ఉన్నాం. భార్యని హతమార్చిన భర్త లేదా ప్రియుడితో కలసి భర్తని కడతేర్చిన భార్య అని రక రకాలుగా చూస్తుంటాం. కానీ కొన్ని రోజుల క్రితం గుంటూరులో కూడా ఇలాంటి విషాదమే నెలకొంది.