తెలుగు
te తెలుగు en English

Bhaskara-1

  • ప్రత్యేక కథనం

    చరిత్రలో ఈరోజు: జూన్ 7

    భాస్కర-1 ప్రయోగం భారతదేశం నిర్మించిన మొదటి ప్రయోగాత్మక రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహం భాస్కర-1ను 1979లో రష్యాలోని కాపుస్‌యార్‌లోని వోల్గోగ్రాడ్ ప్రయోగ వేదిక నుండి C-1 ఇంటర్‌కాస్మోస్ ఉపగ్రహ…

    Read More »
Back to top button