తెలుగు
te తెలుగు en English

Super Star Krishna

  • ప్రత్యేక కథనం

    చరిత్రలో ఈరోజు: మే 31

    పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం ఏటా మే 31న ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. పొగాకు వినియోగం వల్ల ఎదురయ్యే అనర్థాలను వివరించేందుకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ…

    Read More »
Back to top button