తెలుగు
te తెలుగు en English

Vijay Diwas

  • Vijay Diwas: నేడే విజయ్ దివస్

    డిసెంబర్ 16ను విజయ్ దివస్ ను జరుపుకుంటారు. 1971 లో భారత్.. పాకిస్థాన్ పై యుద్దం చేసి విజయం సాధించినందుకు గాను వేడుకలు చేసుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా…

    Read More »
Back to top button